Zarządzanie sprzedażą firmy jest to obszar, który dotyczy codziennej pracy dyrektorów handlowych oraz kadry kierowniczej dowodzącej działami sprzedaży. Jest to także kwestia dotycząca kierowników zespołów akwizytorów i kandydatów aspirujących na te stanowiska. Jeśli zna się wszystkie podstawowe zagadnienia dotyczące sprzedaży, można w sposób efektywny i prawidłowy podejmować decyzje – dotyczy to w szczególności osób należących do kierownictwa naczelnego oraz kierowników pozostałych jednostek funkcjonalnych.

Zarządzanie sprzedażą firmy a monitoring kanałów

Zarządzanie sprzedażą firmy to bardzo szerokie pojęcie, w którym zawierają się następujące kwestie:

  • ustalanie najważniejszych celów sprzedażowych,
  • monitorowanie oraz tworzenie kanałów sprzedaży,
  • tworzenie planów działań,
  • zarządzanie zasobami, które są niezbędne, aby móc na bieżąco wspierać sprzedaż.

Jak przebiega proces zarządzania sprzedażą?

Monitorowanie kanałów sprzedaży jest podstawowym elementem całego procesu zarządzania sprzedażą. Wymieniamy w nim następujące etapy działania:

  • monitorowanie kanałów sprzedaży oraz jej poziomu, rozliczanie wszystkich zrealizowanych operacji handlowych,
  • określanie dynamiki sprzedaży oferowanych przez nas produktów,
  • kontrolowanie stanu wzajemnych rozliczeń między naszą firmą a jej kontrahentami i klientami,
  • zarządzenie relacjami między przedsiębiorstwem a klientami (tzw. system CRM),
  • zarządzanie procesem sprzedaży poprzez czuwanie nad poszczególnymi kanałami sprzedaży.

Więcej informacji na https://dealavo.com/pl