Analiza cen rynkowych to bardzo ważne narzędzie, służące przeprowadzaniu badań marketingowych. Umożliwia ona bowiem uzyskanie bardzo cennych informacji dotyczących kształtowania się cen określonych produktów. Czym jednak jest cena? Według fachowej definicji, stworzonej przez P. Samuelsona jest to wartość, za jaką nabywa się oraz sprzedaje dobra kapitałowe. Ceny powinny zawierać wszelkie społecznie niezbędne koszty wytwarzania produktu. Powinny być również ustalone na poziomie zapewniającym jak najpełniejsze rozdysponowanie produkowanych dóbr. Nie powinno zaś dochodzić do powstawania nadwyżek oraz braków.

Sposoby na analizę cen rynkowych

Jedną z metod służącą do przeprowadzenia takiej analizy jest skorzystanie z modeli ekonometrycznych, które oparte są o dane historyczne. Metoda ta polega na analizie całego zakresu cen, w jakich dany produkt był oferowany klientom. Tego rodzaju ekonometryczne i statystyczne metody pozwalają na dostarczenie szerokiego zestawu narzędzi zapewniających wiarygodną analizę. Oprócz tego pomagają odpowiedzieć na pytania dotyczące funkcjonowania firmy. Oprócz tego modele pozwalają stymulować reakcje klientów na zmiany cen. Decyzje podejmowane przez firmę w sposób intuicyjny mogą być oparte scenariuszami zawierającymi rzeczywiste dane. Dzięki takim narzędziom możliwe jest optymalizowanie oraz nadzorowanie polityki cenowej, a dodatkowo ustalanie cen promocyjnych, cen wyprzedażowych oraz upustów.

Próg cenowy

Przeprowadzanie analizy cen rynkowych umożliwia również określenie poziomu wrażliwości konkretnych produktów na zmiany cen oraz identyfikację siły oddziaływania różnych czynników na tworzenie się cen rynkowych (na przykład konkurencyjność rynku czy częstotliwość zakupu). W procesie badania poziomu cen bardzo ważne jest także zidentyfikowanie potencjalnego progu cenowego, po którym może nastąpić znaczny spadek sprzedaży. Analiza cen rynkowych w niektórych przypadkach jest również uzupełniana o badanie różnicy cen produktów względem cen produktów oferowanych przez konkurencję (z angielskiego price dispersion analysis). W tym określonym przypadku zadaniem identyfikacji progów jest dostarczenie wielu informacji o maksymalnych różnicach cen, jakie będą w stanie zaakceptować klienci. Według wielu specjalistów przeprowadzanie analizy cen rynkowych to główny czynnik, który decyduje o sukcesie sprzedażowym określonej marki. Warto o tym pamiętać.

Metody służące do przeprowadzania analizy cen rynkowych

Najpopularniejszą metodą służącą do tego celu jest PSM - Price Sensitivity Meter - jest to pomiar wrażliwości cenowej (badanie elastyczności cenowej produktu). Stosuje się ją najczęściej, aby wyznaczyć przedział najbardziej adekwatnych cen. Z tej metody w większości przypadków korzysta się w momencie wprowadzania nowego produktu na rynek. Dzięki niej możliwe jest zidentyfikowanie elastyczności cenowej.
Drugą z metod jest DPA - Direct Price Acceptance. Polega ona na bezpośrednim określeniu ceny akceptowalnej przez klientów. Test stosuje się w badaniach cenowych.